HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12 NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh có những hiểu biết đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã hội của dân tộc và nhân loại. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp của khối 3.