KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

  ...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

      ...
KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2022 -2023

KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:

      ...
KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH   KẾ HOẠCH TUẦN 1 (Từ ngày 05  tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022 )   Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện   1. Chính trị tư tưởng – Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng năm học mới   2. Chuyên môn – Thực hiện chương trình tuần 1 bắt đầu từ 5/9.... ...
KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2022-2023

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2022-2023

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NG. CHÍ THANH              Độc lập – Tự do -Hạnh phúc    EaKpam, ngày 31 tháng 8 năm 2022   KẾ HOẠCH  THÁNG 9/2022 PHẦN I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 7, 8 Tư tưởng chính trị: Thi đua chào mừng ngày Cách mạng tháng tám (19/8) Chuyên môn: *. Công tác dạy và... ...
KẾ HOẠCH THÁNG 11

KẾ HOẠCH THÁNG 11

Lượt xem:

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH  THÁNG 11/2018 PHẦN I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018 Tư tưởng chính trị: Đoàn kết thi đua lập thành tích chào mừng  kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2018). Chào mừng Hội nghị CCVC năm 2018-2019 Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LH phụ... ...
KẾ HOẠCH THÁNG 4

KẾ HOẠCH THÁNG 4

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...