KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ M’GAR
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGUYỄN CHÍ THANH

Số: /KH-CĐNCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Eakpam, ngày 04 tháng 1 năm 2022

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1/2022

I/ Đánh giá hoạt động tháng 12/2021.
Đã phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh giữ gìn sức khỏe trong thời điểm giao mùa, phòng chống dịch bệnh Covid đảm bảo an toàn.
Duy trì tốt nề nếp hoạt động công đoàn. Thăm hỏi động viên kịp thời. Hoàn tất báo cáo số liệu công tác công đoàn năm 2021.
Phối hợp tuyên truyền thực hiện các phương án dạy học trực tiếp, gián tiếp trong mùa dịch an toàn, hiệu quả.
Đã phối hợp tuyên truyền đoàn viên tham gia cuộc thi phòng chống dịch Covid trực truyến trên Vcnet.
Thăm hỏi động viên kịp thời.
Đã tổ chức tặng quà cho nhà giáo cựu quân nhân đang công tác tại đơn vị ( đ/c Võ Thắng Cảnh) nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
Ban chấp hành đã bàn bạc về việc chuẩn bị hoàn tất hồ sơ, nhân sự cuối nhiệm kì. Chuẩn bị cho đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì mới khi có chỉ đạo của cấp trên.
Ủy ban kiểm tra công đoàn đã tổ chức kiểm tra với các nội dung, hình thức phù hợp, sát tình hình thực tế đơn vị.
Ban nữ công quần chúng đã tổ chức đăng kí phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên công đoàn. Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ “vì nữ CCVCLĐ” ở cơ sở. Hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.
Đã lập dự toán thu chi kinh phí công đoàn 2022 theo hướng dẫn của LĐLĐ. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản quỹ Công đoàn cơ sở. Thu chi tài chính công đoàn tiết kiệm, công khai, minh bạch.
Hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
II/ Kế hoạch tháng 01/2022:
Thi đua lập thành tích Mừng Đảng mừng Xuân mới 2022. Chào mừng kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk (27/01/1977 – 27/01/2022); CĐCS Nguyễn Chí Thanh triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn trong tháng 01 năm 2022 như sau:
1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:
Tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, BHYT… Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ.
2/ Công tác phối hợp:
Phối hợp tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch bênh covid, an toàn giao thông, ….
Phối hợp tổ chức chia tay GV về hưu (đ/c Lý Thị Tuyết).
Phối hợp tổ chức các hoạt động trong nhà trường trước tết nguyên đán. Phối hợp với nhà trường quán triệt nhắc nhở GV, HS duy trì sĩ số, đảm bảo an toàn trước tết.
3/ Công tác Công đoàn:
Phát động phong trào thi đua năm 2022 theo kế hoạch lập thành tích chào mừng 45 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk (27/01/1977 – 27/01/2022).
Triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của về việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết.
Duy trì nề nếp hoạt động Công đoàn. Duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết.
Thăm hỏi động viên kịp thời.
Các tổ CĐ sơ kết, đánh giá hoạt động CĐ trong học kì 1 và xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn học kì 2.
Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”. Trao tặng quà tết cho đoàn viên và động viên trao quà cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hơn trong đơn vị dịp tết Nguyên Đán.
Tổng hợp quỹ “ Giúp nhau làm kinh tế” (Các cá nhân vay quỹ hoàn thành trong tháng 4/2022)
Triển khai các văn bản của LĐLĐ trong tháng 01. (Báo cáo năm 2021; Nghị quyết năm 2021; Hướng dẫn chi phụ cấp CĐ; CV tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn”)
4/ Công tác Kiểm tra: Thực hiện quy chế, xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì 2 và theo kế hoạch kiểm tra năm 2022.
5/ Công tác nữ công: Tuyên truyền, vận động nữ CCVCLĐ tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Tổ chức sinh hoạt nữ công cơ sở, lồng ghép tuyên truyền các chế độ chính sách cho lao động nữ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của học kì 2 và theo kế hoạch năm 2022.
6/ Công tác Tài chính:
– Quyết toán ngân sách Công đoàn năm 2021. (Theo lịch của LĐLĐ vào ngày 8/1/2022). Nhận kinh phí quý 4 của cấp trên cấp tại LĐLĐ và nhập quỹ CĐ ( đ/c Liên)
– Tiết kiệm ngân sách, chuẩn bị chi quà tết Nguyên đán cho đoàn viên CĐ và thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị dịp tết Nguyên đán.
TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
– Tổ trưởng tổ CĐ
– Lưu CĐCS
Nguyễn Thị Duyên