HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Mặc dù tổ công tác phòng chống dịch Covid đã sáng chiều nhiệt tình phối hợp cùng toàn thể giáo viên và phụ huynh trong việc đưa, đón học sinh nhưng cho tới ngày 22 tháng 2 năm 2022 trong trường đã có 2 HS thuộc diện F0 nên 2 lớp 3A, 5D và một số hs, GV thuộc F1 chuyển sang trạng thái dạy, học trực tuyến.
Thường niên đầu mỗi tháng Chi Bộ và Hội đồng sư phạm đều họp để triển khai kế hoạch và công tác tháng tại phòng HĐSP. Nhưng tình hình dịch Covid phức tạp, trường TH Nguyễn Chí Thanh là một trong 3 xã, thị trấn thuộc vùng cấp độ 3 nên phải chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến. Nên ngày 03 tháng 3 năm 2022 nhà trường tổ chức họp theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsofteam. Học trò f0, cô f1, gia đình thầy cô có người thân đau ốm nhưng cũng chỉ hỏi thăm qua Zalo hoặc điện thoại. Trong cuộc họp có rất nhiều ý kiến chia sẻ biện pháp, kế hoạch dạy học cũng như công tác phòng, chống dịch Covid. Kế hoạch của nhà trường là tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, linh hoạt trong tình hình dịch covid phức tạp. Và sau đây là một số hình ảnh trong cuộc họp.

                               Hình 1: Cô Bành Thị Thuận (Hiệu trưởng) nhà trường triển khai kế hoạch.

Hình 2: cô Trần Thị Thanh Tâm triển khai kế hoạch chuyên môn.

Hình 3: Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm giáo viên góp ý xâ dựng kế hoạch

Hình 4: Cô Phạm Thị Liên triển khai kế hoạch Công Đoàn và Nữ công tháng 3. Tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày QTPN 08/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.