KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ ngày 05  tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022 )

 

Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
 

1. Chính trị tư tưởng

Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng năm học mới

 

2. Chuyên môn

– Thực hiện chương trình tuần 1 bắt đầu từ 5/9. Ổn định TKB. Thực hiện lên Kế hoạch giáo dục

– Ổn định và trì tốt nề nếp dạy và học, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần

– Kiểm tra SKG, tài liệu học tập, đồ dùng học tập và trang phục học sinh.

– GVCN hoàn thành công tác tổ chức lớp học

– Báo cáo sĩ số học sinh

– GVCN hoàn thành thông tin học sinh trên Vnedu, đăng ký sổ LL để liên hệ với phụ huynh

–  Khối 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ thảo luận phân công tiết dạy chuyên đề

– Đánh giá nhận xét HS theo Văn bản hợp nhất 03/2016; TT 27/2020  đối với lớp 1,2,3

–  Báo cáo sử dụng đồ dùng học tâp, SGK về thư viện

– BGH chốt TKB

– Đề xuất mua ĐDDH, SGK và tài liệu bổ trợ

 

 

 

05-9/9/2022

 

 

 

 

Thứ 2- thứ 6

 

 

 

Thứ 4

 

 

Thứ 2- thứ 6

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

GV – HS

 

 

 

 

GV- HS

 

Ban nề nếp

 

GVCN

 

 

GVCN

Tổ CM 3

 

 

GV

 

GVCN