KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
Số … – KH/CM EaKpam, ngày 03 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2022
I/ Chính trị tư tưởng:
Thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 09/01/1950-09/01/2022
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập huyện CưMgar (23/01/1984-23/01/2022).
II/ Chuyên môn:
– Duy trì tốt tốt nề nếp dạy và học. Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB theo các phương án dạy học. Hoàn thành và kết thúc chương trình học kì 1 đúng tiến độ và thời gian. Đảm bảo sĩ số chuyên cần trước Tết nguyên đán.
– Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường công tác phụ đạo học sinh chưa còn chậm ở các môn học và HĐGD. GV linh hoạt trong tổ chức hình thức dạy học, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, tránh dạy chay.
– Tổ chức ôn tập và KTĐK học kì 1 đúng theo TT 30/2016 và TT 27/2020 về đánh giá học sinh tiểu học. Chỉ đạo ra đề KTĐKHK1 sát với nội dung CT học của học sinh theo KHDH đã thực hiện. Ma trận đề xây dựng đảm bảo theo các mức độ của TT 30/2016, TT 27/2020. ( Thời gian nộp đề KTĐK cụ thể trong kế hoạch tuần). Dự kiến kiểm tra học kỳ 1 môn Toán, Tiếng Việt vào thứ 3 tuần 17. Các môn Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, Khoa học KTĐK theo TKB.
– Nhận xét kết quả học tập học kỳ 1 của học sinh theo đúng TT 30/2016, TT 27/2020 và sử dụng tốt việc đánh giá nhận xét học sinh trên Vnedu, CSDL ngành. Phát huy sổ liên lạc điện tử.
– Hoàn thành các báo cáo trên phần mềm và nộp báo cáo học kỳ 1 đúng thời gian quy định
– Tổ chuyên môn và GV điều chỉnh lại KHGD học kỳ 2, có bổ sung nội dung tích hợp BVMT, An toàn giao thông, Tài liệu địa phương lớp 1. GV nộp về tổ trưởng vào ngày 10/1/2022, tổ trưởng nộp về CM nhà trường ngày 12/1/2022.
– Các tổ CM họp và xây dựng kế hoạch chỉ tiêu học kỳ 2. Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành cuối kỳ 1 theo số liệu đã thống kê báo cáo. Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn 708.
– Học chương trình học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 24/01/2022. Giáo viên thực hiện đúng Kế hoạch giáo dục học kỳ 2. ( Dạy học tích hợp: GDBVMT, ATGT, Tài liệu địa phương)
– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập. Kiểm tra sách vở, tài liệu và đồ dùng học tập học kỳ 2.
– Đăng ký dự giờ phân loại GV. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất. Tổ chức dự giờ thường xuyên theo quy định. Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có.
– Tổ chức Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2021-2022. Tổ chức vào tuần 19 – học kỳ 2.
– Kiểm tra học sinh chưa hoàn thành và học sinh khó khăn trong học tập.
– Khối lập danh sách học sinh chưa hoàn thành các môn học, danh sách giáo viên dạy sử dụng các phần mềm, tỷ lệ chuyên cần học kỳ 1 nộp về CM trước ngày 24/01/2022
– Kiểm tra hồ sơ khối, hồ sơ cá nhân GV. Các khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ
– Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp: Yêu quê hương đất nước, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân. Đội phối hợp với các tổ CM tổ chức theo chủ đề Tài liệu địa phương lớp 1 cho HS toàn trường (đã xây dựng bổ sung trong KHGD nhà trường)
– Kiểm tra chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.
– Chấm “Lớp học thân thiện” “ Lớp Vở sạch chữ đẹp” học kỳ 1.
– Hoàn thành kết quả Học kỳ 1 trên CSDL ngành. In sao bảng tổng hợp kết quả học kỳ 1 lưu hồ sơ.
– Tập huấn dạy học Tài liệu địa phương lớp 1
Khảo thí KĐCLGD:
– Thu thập minh chứng, sắp xếp KĐCLGD.
* Điều chỉnh bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hiệu trưởng Người lên kế hoạch

Bành Thị Thuận Trần Thị Thanh Tâm