QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3 được lựa chọn, sử dụng năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới sự chỉ đạo của cấp trên về lựa chọn Sách giáo khoa lớp 3 cho năm học 2022-2023. Giáo viên của trường TH Nguyễn Chí Thanh đã tham gia các buổi giới thiệu sách và đọc các đầu sách được giới thiệu của các nhóm tác giả. Sau khi đọc, nhận xét các đầu sách Nhà trường đã hoàn thành biên bản gửi lên các cấp và Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh đã ra quyết định công bố sách giáo khoa sử dụng cho lớp 3 năm học 2022-2023  như sau:

Với sự làm việc tận tâm, chu đáo và sáng suốt của tất cả thầy cô của Nhà trường trong những ngày đọc và lựa chọn ra những đầu sách phù hợp nhất cho học sinh lớp 3 năm học 2022-2023 trường TH Nguyễn Chí Thanh cũng như những tâm huyết của các nhà viết sách gửi gắm. Hy vọng tất cả phụ huynh học sinh đón nhận và tiếp thu hiệu quả cao nhất.