TRAO GIỐNG VẬT NUÔI CHO HỌC SINH NGHÈO

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Đội không chỉ chú trọng tới các hoạt động văn hoá, xã hội cho các đội viên, phong trào Đội trong trường còn có nhiều nội dung giúp các em phát huy tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình để phụ giup gia đình. Với tinh thần sáng tạo của cô giáo Tổng phụ trách Đội với những lo lắng cho học sinh.

      Sáng ngày 26/04/2022, Liên Đội trường TH Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức trao 60 con gà giống cho 7 em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền vốn mua giống là 1500000 trích từ nguồn Kế hoạch nhỏ của Liên đội.

Hình ảnh những chú gà con được đóng sẵn trong thùng chuẩn bị trao cho học sinh.

Những chú gà con đáng yêu là tất cả những chia sẻ chia góp phần tạo nên động lực, niềm vui giúp cho các em học sinh nghèo mang về phụ gia đình có con giống để làm vốn chăn nuôi. Đồng thời tạo cho các em một số kỹ năng phụ giúp cha mẹ những việc nhỏ trong nhà.

Hình ảnh cô Nguyễn Thị Lệ Hoa TPT Đội trao giống gà cho học sinh nghèo