TUYÊN TRUYỀN TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Một tháng trôi qua nhưng dịch vẫn chưa tạm ổn, thầy trò trường TH Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì dạy học Online.

Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch hoạt động trực tuyến, ngay cả hạt động tập thể của Liên đội cũng thưc hiện hoàn toàn bằng hình thức Online

Hướng dẫn học sinh nhảy Classical

4

Tổ chức ngày Hội 26/3

Tổ chức tuyên truyền tai nạn thương tích